Kampüsgenci
 
Forum - Paylaşım Platformu »
 
 
 
Yazar Mesaj
kampusgenci
30, , Türkiye
Toplam Mesaj 23
T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN
Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı emrinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 2010-KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanması ile (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puan alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun dört (4) katı aday arasından. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 27 bilişim personeli alınacaktır.
I.BAŞVURU ŞARTLARI;
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geli$tırılmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK yetabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
B.ÖZEL ŞARTLAR;
1 UNIX İşletim Sistemi Uzmanı ( 2 kat)
a)En az 10.000 kullanıcılı (*), kendi sistem merkezine sahip bir sistemde UNIX işletim sistemleri (türevleri dâhil) yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak.
b)AIX işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu. idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,
c)AIX işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,
d)IBM GPFS ve HACMP yazılımları kurulumu, konfigürasyonu ve idamesinde tecrübeli olmak, e)IBM P serisi donanım yönetiminde tecrübeli olmak,
f)Tercihan IBM Certified System Administrator - AIX administration sertifikasına sahip olmak,
g)Tercihan LINUX işletim sistemlerinde tecrübeli olmak, .
h)Tercihan yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi ve depolama sistemleri (Storage area netvvork - SAN) konusunda tecrübeli olmak.
2- MICROSOFT Sistem Uzmanı (2 kat)
a)En az 10.000 kullanıcı (*) ve en az 50 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 3 yıl admin olarak çalışmış olmak.
b)MCSE sertifikasına sahip olmak,
c)VİSUAL BASIC, PERL ve WMI SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,
d)Sanallaştırma sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak.
e)Tercihen C seviyesinde ingilizce bilmek.
3- Uygulama Sunucusu Uzmanı (2 kat)
a)En az 10.000 kullanıcılı (*). uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 75, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı en az 50 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde uygulama sunucusu yöneticisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,
b)J2EE alanında en az 2 yıl proje deneyimine sahip olmak,
c)LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
d)SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
e)WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
f)Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
g)Tercihan IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server, Netvvork Deployment sertifikalarından birine sahip olmak,
h)Tercihan VVebSphere Application Server yönetiminde en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak, OTercihan JYTHON programlama dilini bilmek.
4- CM Uzmanı (2 kat)
a)IBM CM yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) WAS ve J2EE konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
c) Shell scripting konusunda deneyime sahip olmak,
d) DB2 konusunda bilgi sahibi olmak.
5- LINUX İşletim Sistemi Uzmanı ( 2 kat)
a)LINUX işletim sistemleri konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,
b)REDHAT. DEBIAN. UBUNTU gibi işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği "konularında tecrübeli olmak,
c)REDHAT, DEBIAN. UBUNTU gibi işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,
d)Sanallaştırma sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
e)Tercihan Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak.
f)Tercihan yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması ve yönetiminde ve depolama sistemleri (Storage area network - SAN) konusunda tecrübeli olmak.
6- Yazılım geliştirme uzmanı (2 kat)
a) En az 10.000 kullanıcılı ve kendi sistem merkezine sahip ortamda yazılımcı olarak en az 2 yıl süre ile J2EE mimarisinde kod geliştirmiş olmak,
b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,
c) İleri seviyede SQL tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,
d) ECLIPSE, RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarını kullanarak kod geliştirmiş olmak,
e)Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, CLEAR CASE gibi) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
f)XML konusunda tecrübe sahibi olmak,
g)Tercihan XSLT. XSD konularında tecrübe sahibi olmak.
h)UML tecrübesine sahip olmak,
ı) Tercihan JUNIT test framevvork kullanım tecrübesine sahip olmak,
i) Tercihan STRUTS framevvorklerinde tecrübe sahibi olmak,
j)Tercihan Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,
k)Tercihan SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
l)Tercihan RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.
7- Enerji Uzmanı (2 kat)
a)Elektrık mühendisliği bolumu mezunu olmak,
b)En az 10.000 kullanıcılı sistem merkezine sahip bir ortamda, Orta gerilim, Yüksek Gerilim, Trafo, UPS, Jeneratör, Kompanzasyon sistemleri yönetiminde en az 2 yıl tecrübeli olmak,
c)EKAT belgesine sahip olmak,
d)Bina enerji yöneticisi sertifikasına sahip olmak,
e)Elektrık Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60 maddesi uyarınca 154 kv ve daha yüksek kuvvetli akım tesislerinde işletme sorumlusu olarak en az bir yıl çalışmış olmak
8- Ses ve Görüntü Sistemleri Yazılım Uzmanı (2 kat)
a)Merkezı sistem yapısı olan bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl süre ile J2EE mimarisinde java ile görüntü ve ses işleme, kaydetme ve aktarma teknolojileri konusunda kod geliştirmiş olmak,
b) Tercihan sıkıştırma teknikleri (H264. SMITCH..vb) nin kullanıldığı, kayıt ve video konferans altyapısına sahip olan java tabanlı projelerde aktif görev almış ve geliştirme yapmış olmak,
c)Veri güvenliği ve şifreleme konularında tecrübeli olmak.
9- Bilişim Ağları ve Sistem Güvenliği Uzmanı (2 kat)
a)Firewall, Antivirus, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 10.000 kullanıcılı kendi sistem merkezine sahip ortamda bilişim ağları ve sistem güvenliği yönetimi konusunda yönetici (admin) olarak en az 2 yıl çalışmış olmak.
b)CCNP. CCSP(Cisco) veya CCSE(Check Point) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
c) İşletım sistemleri güvenliği ve yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
d)Tercihan Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
10- İstatistik Uzmanı (2 kat)
a) Veritabanı ve veri yapıları konusunda lisans veya tercihan lisansüstü düzeyde eğitim almış olmak,
b)Raporlama ve veri madenciliği konusunda en az 10.000 kullanıcılı bir sistemde 3 yıllık tecrübeye sahip olmak.
c)OLAP Modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,
d)Standart SOL komutlarını kullanabilmek,
e)Veri analizi ve modelleme konusunda deneyim sahibi olmak,
f)Tercihan "iş zekâsı" konusunda deneyim sahibi olmak,
g)Tercihan SAS, SPSS, Minitab. R. ETL ürünlerini kullanarak istatistik sonuçları oluşturabilmek,
11- MICROSOFT Sistem Uzmanı (3 kat)
a)En az 30.000 kullanıcısı ve en az 100 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 5 yıl yönetici olarak çalışmış olmak,
b)MCSE sertifikasına sahip olmak,
c)VISUAL BASIC, PERL ve WMI SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,
d)Sanallaştırma sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak.
e) Tercihan C seviyesinde İngilizce bilmek.
12-Uygulama Sunucusu Uzmanı (3 kat)
a)En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 125, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 75 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde uygulama sunucusu yöneticisi düzeyinde en az 3 yıl çalışmış olmak,
b)J2EE alanında en az 3 yıl proje deneyimine sahip olmak,
c)Tercihan JYTHON programlama dilini bilmek,
d)LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
e)SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
f)WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
g)Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
h)Tercihan IBM Certified System Administrator - VVebSphere Application Server, Netvvork Deployment sertifikasına sahip olmak
 
KampusGenci.Com admin

1